Hoe realiseer je permanente gedragsverandering?

Gedragsverandering Strategieën

Een aantal verschillende modellen en theorieën uit de psychologie geven inzicht wat er voor nodig is permanente gedragsverandering te realiseren. Vanuit deze inzichten kunnen methoden en strategieën worden afgeleid die gebruikt kunnen worden in een product service systeem. Het doel van dit systeem is om permanente gedragsverandering van zijn deelnemers of cliënten te realiseren: van inactief naar actief, blijvend gewicht verliezen of gezonder gaan leven.

Verhoog Bewustzijn

Het Transtheoretische Model suggereert dat met name tijdens een vroegtijdig stadium in het gedragsverandering programma het belangrijk is om de keuze balans te beïnvloeden. Fogg´s gedragsmodel noemt dit het verhogen van de motivatie om het gewenste gedrag te bereiken. Dit wordt gedaan door het verhogen van het bewustzijn door informatie, educatie en persoonlijke feedback. Het Health Believe Model suggereert iets soortgelijks om mensen te informeren en educatie aan te bieden om mensen meer open te krijgen voor verandering en de noodzaak te laten zien. Bijvoorbeeld door aan te geven wat de consequenties en risico´s zijn van het huidige gedrag. Ook vanuit de Social Cognitive theory komt het belang van het verhogen van het bewustzijn naar voren, met nadruk op het corrigeren van incorrecte ideeën en concepten.

Rolmodellen

Het gebruik van rolmodellen in een gedragsveranderingstraject wordt gesuggereerd door het Transtheoretische Model en de Social Cognitive theory. Rolmodellen verhogen het geloof van mensen dat ze in staat zijn zelf doelen te verwezenlijken. Vanuit de Social Cognitive theory, spelen rolmodellen een rol bij observerend kijken en verhogen ze de verwachting bij mensen dat de gedragsverandering te verwezenlijken is.

Sociale Ondersteuning

Alle bovenstaande modellen geven het belang aan van sociale ondersteuning tijdens gedragsveranderingstrajecten. Het Social Support Model onderscheidt tussen Emotionele Ondersteuning, Instrumentele Ondersteuning, Informatie Ondersteuning, en Aanmoedigingsondersteuning. Inbedden van sociale ondersteuning in een gedragsveranderingstraject kan op een aantal manieren gedaan worden. Bijvoorbeeld door vrienden, familie, andere deelnemers of coaches. Vrienden en familie van deelnemers kunnen geïnformeerd worden over het belang van het geven van ondersteuning.

Training

Training kan een belangrijk gereedschap zijn om clienten te laten inzien dat ze zelf in staat zijn hun doelen te halen volgens het Health Believe Model. Het Transtheoretical Model. Fogg’s Behavior Model en Social Cognitive Theory identificeren skill training als een manier om het gewenste gedrag te trainen. Denk hierbij aan het trainen van probleem oplossen stress management en zelf discipline.

Doelen Stellen en Zelf-Monitoren

Behalve in de  Goal Setting Theory speelt stellen van een doel ook een rol in Fogg’s Behavior Model, het Health Believe Model en de Social Cognitive Theory. Doelen stellen gaat hand in hand met zelf-monitoren en geven van beloningen. Het zetten van steeds uitdagender doelen is een manier om het gewenste eind gedrag in makkelijke, kleine stapjes te bereiken waarbij cliënten het gevoel houden dat ze zelf in staat zijn dat doel te bereiken. Zelf Monitoren en Doelen Stellen kan ook gebruikt worden om barierres te identificeren en adresseren.

Activ8 wearable activity & sleep sensor

Activ8 offers consumer & medical-grade wearable devices for monitoring activity and sleep for use in consumer lifestyle, sports, research, clinical, therapy and OEM. Solutions that are both easy to use and scientifically validated.

Contact

2M Engineering B.V.

John F Kennedylaan 3

5555XC Valkenswaard

The Netherlands