RISE – prevent prolonged sitting

Sedentair gedrag voorspeller cardiovasculaire aandoening

Doel van het onderzoek?

Onafhankelijk van fysieke activiteit blijkt sedentair gedrag (zitgedrag) een voorspeller te zijn voor het krijgen van een cardiovasculaire aandoening. Mensen na een beroerte vertonen mogelijk door de gevolgen hiervan hoge mate van sedentair gedrag. Om deze mensen te kunnen coachen op het voorkomen van sedentair gedrag moeten we eerst weten hoe het beweeggedrag (fysieke activiteit en sedentair gedrag samen) van mensen na een eerste beroerte in de eerste zes weken na ontslag uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum naar de thuissituatie eruitziet. Daarnaast willen we kunnen voorspelen welke mensen zitgedrag gaan vertonen. De laatste vraag die beantwoord zal worden is of hoge mate van zitgedrag associeert met achteruitgang, een tweede beroerte, een andere cardiovasculaire aandoening of overlijden.

De aanpak van het onderzoek

In totaal zullen 200 mensen na een beroerte geïncludeerd worden. Dit wordt gedaan vanuit vier ziekenhuizen: Den Bosch, Eindhoven, Veldhoven en Weert. Nadat mensen ontslagen worden naar de thuissituatie worden ze twee jaar gevolgd. Mensen dragen een activiteitenmonitor de eerste meting voor zes weken en de overige metingen twee weken. Om mensen goed in kaart te kunnen brengen worden vragenlijsten afgenomen. De eerste meting vindt plaats in de eerste twee weken na ontslag, vervolgens na zes maanden, één jaar en twee jaar.

Inclusiecriteria

Een eerste beroerte of infarct; ouder dan 18jaar; ontslag vanuit klinische opname naar de thuissituatie; premorbide onafhankkelijk in het algemeen dagelijks leven; tenminste zelfstandig lopen onder supervisie.

Exclusiecriteria

Niet in staat een gesprek te voeren ten gevolge van afasie en/of onvoldoende begrip van de Nederlandse taal.

Inclusie gestart!

De inclusie is eind januari gestart in het Catharina ziekenhuis, vervolgens op 1 februari in het Sint Jansgasthuis in Weert en in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Binnen deze centra werken Physician Assistants en verpleegkundig specialisten op dit moment hard om mensen te vragen deel te nemen aan het onderzoek. Deze maand zal vermoedelijk de inclusie starten binnen het Jeroen Bosch ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Aan het eind van dit jaar zullen 200 mensen binnen de studie participeren. Negen mensen zijn op dit moment geïncludeerd. Kortom er is nog werk aan de winkel.

Wie voert het onderzoek uit?

Roderick is fysiotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper en sinds 1 januari 2014 werkt hij met veel plezier en enthousiasme als uitvoerend onderzoeker van het RISE-onderzoek. Voor het onderzoek ontving hij begin 2014 de promotiebeurs voor leraren. Naast het onderzoek is Roderick docent op de Fontys Paramedische Hogeschool binnen de afdeling Fysiotherapie en is hij lid van het lectoraat Health Innovations & Technology.

Meer informatie

Telefoon: 06-22 94 82 94
E-mail: [email protected]
Twitter: @RiseStudie

Lees de nieuwsbrief:RISE 2015 issue 1.1…

De RISE studie is een samenwerking tussen Fontys Paramedisch Hogeschool, Universiteit Utrecht afdeling fysiotherapieweten-schappen en revalidatiewetenschappen en Academische Werkplaats Fysiotherapie Utrecht.

Projectgroep RISE: Prof Dr. C. Veenhof, Prof Dr. J.M.A. Visser, Lector Dr. E.J.M. Wouters, Dr. M.F. Pisters, Prof Dr. R.A. de Bie en Drs. Roderick Wondergem Het onderzoek is gesubsidieerd door het NWO—promotiebeurs voor Leraren

Wat houdt het project in?

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 43.000 mensen een eerste beroerte. De acute zorg is dusdanig verbeterd dat steeds minder mensen overlijden aan de gevolgen van een beroerte. Na de beroerte ervaren veel mensen problemen in het vervolg van hun leven. Ruim veertig procent van de mensen die een beroerte hebben doorgemaakt geeft aan beperkingen te hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en een groot deel van de mensen geeft daarnaast beperkingen aan in hun participatie (werk, hobby’s en sociale activiteiten) vergeleken met het leven voor de beroerte.

Ongeveer de helft van de mensen na een beroerte overlijdt binnen vijf jaar (4), een kwart krijgt een tweede beroerte en 12 tot 40 procent van de mensen gaat achteruit in functioneren (7). Een van de aspecten in de tertiaire preventie voor mensen na een beroerte is het beweeggedrag. De RISE-cohort studie brengt het beweeggedrag van mensen na een beroerte in kaart en volgt 200 mensen tot twee jaar na de beroerte.

Met een beweegmonitor wordt in kaart gebracht hoeveel mensen bewegen en de intensiteit van bewegen, maar ook hoeveel mensen zitten. Het geeft inzicht in op welke momenten van de dag mensen zitten, of wanneer ze juist veel bewegen. Naast het algemene beweeggedrag wordt onderzocht of er groepen te identificeren zijn die veel of weinig bewegen. Wanneer de groepen bekend zijn wordt onderzoek gedaan naar welke factoren voorspellend zijn om tot een van de groepen te behoren. Factoren waaraan gedacht kan worden zijn de ernst van de beroerte, locatie in de hersenen van de beroerte, persoonlijke factoren maar ook fysieke, cognitieve en mentale factoren. Met deze factoren kan na ontslag uit het ziekenhuis voorspeld worden wie ondersteuning nodig heeft.

Over RISE

Binnen het bredere RISE-project doen we onderzoek naar duurzaam beweeggedrag van mensen na een beroerte. We kijken niet alleen naar fysieke activiteit, maar naar alle activiteiten, van rust tot zware fysieke activiteit, op een dag en de verdeling daarvan.

  • Om tot een effectieve persoonlijke interventie te komen zijn we gestart met de RISE-cohort studie. Daarin werd gekeken of patronen te ontdekken zijn in het beweeggedrag van mensen. Daarnaast keken we welke factoren samenhingen met een gezond of ongezond beweegpatroon.
  • Vervolgens is de RISE-interventie studie gestart. Daarin wordt een interventie gericht op het stimuleren van duurzaam beweeggedrag ontwikkeld voor de groep mensen met het meest ongezonde beweeggedrag na een beroerte.
  • Om deze interventie nóg meer persoonlijk op maat aan te kunnen bieden is daarna de RISE-maatwerk studie van start gegaan. Hierin wordt gewerkt aan een gedragsdiagnosetool die fysiotherapeuten in staat moet stellen om de relevante gedragsaspecten voor behandeling per persoon te diagnosticeren en te selecteren uit de totale RISE-interventie.

Partners

De RISE-cohort studie werd uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie, een samenwerkingsverband van het UMC Utrecht Hersencentrum, de Julius Gezondheidscentra, Fontys en de HU. Het CVA-netwerk Eindhoven – de Kempen participeerde binnen het onderzoek. Daardoor konden mensen na een beroerte adequaat gevolgd worden. Daarnaast waren 4 ziekenhuizen betrokken: het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven, het Sint Jans Gasthuis in Weert en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De RISE-cohort studie werd uitgevoerd met subsidie van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).


Publicaties

  • Movement behavior remains stable in stroke survivors within the first two months after returning home. Link
  • Movement Behavior Patterns in People With First-Ever Stroke. Link
  • The Course of Activities in Daily Living: Who Is at Risk for Decline after First Ever Stroke? Link
  • Validation and responsiveness of the Late-Life Function and Disability Instrument Computerized Adaptive Test in community-dwelling stroke survivors. Link
Activ8 wearable activity & sleep sensor

Activ8 offers consumer & medical-grade wearable devices for monitoring activity and sleep for use in consumer lifestyle, sports, research, clinical, therapy and OEM. Solutions that are both easy to use and scientifically validated.

Contact

2M Engineering B.V.

John F Kennedylaan 3

5555XC Valkenswaard

The Netherlands